Zpětný odběr elektrozařízení a baterií REMA Systém

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií REMA Systém
Společnost 2H Service s.r.o. si zakládá na ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a proto u nás můžete jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení či baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení či baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení / baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ SYMBOL

Jak se zbavit starého spotřebiče / baterií?

- v jedné z našich kamenných prodejen

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém (naše společnost 2H Service s.r.o. je členem REMA Systém)

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ TABULKA BATERII

Zpět do obchodu